9. Diplomák a munkaerõpiacon

„…a gazdaságban tapasztalható mozgások olyan gyorsak, hogy ilyen fajta nagyon pontos elõrejelzést biztos, hogy nem szabad elvárni senkitõl.” (Hrubos  Ildikó, Budapesti Corvinus Egyetem)

„… szkeptikus vagyok a munkaerõ piaci prognózisok és a felsõoktatás direkt kapcsolatait illetõen.” (Temesi József, Budapesti Corvinus Egyetem)

 


   
     


                    

Elhelyezkedési lehetõségek - gazdaságtudományi képzésterület
 Elhelyezkedési lehetõségek - informatikai képzésterület  Elhelyezkedési lehetõségek - mûszaki képzésterület

Ha a jól hangzó „munkaerõipaci szempontok” frázis mögé nézünk, igencsak tagolt és gyakran egymásnak nyilvánvalóan ellentmondó érdekeket mutató mátrixot találunk. A munkaadó minél jobb és több munkáért minél kevesebb díjazásban érdekelt, a munkavállaló viszont éppen ellenkezõleg. A nemzetgazdaság egésze a high-tech és fenntarthatóan növekvõ, stabil vállalkozási tevékenységet igényli, miközben munkaadók és munkavállalók napi érdekei gyakran a konjukturális ágazatokat és diplomákat használnák. A diplomások annál esélyesebbek, minél alaposabb és sokágúbb képzést kapnak, ami hosszabb képzési idõt, több oktatót stb. igényel – a költségvetési hatékonyság szószólói a rövidebb képzési idõt és a mielõbbi munkába lépést szorgalmazzák. Bõvebben>>>

diploMánia Magazin

1. Intézményi népszerûség
Melyik a legjobb egyetem? Mi a népszerûség titka: hallgatói elégedettség vagy munkaerõ-piaci elismertség?


2. Mire valók a rangsorok?
Miért érdemes egyáltalában rangsorokat készíteni? Milyen szakértõi munka elõzi meg a rangsorok létrejöttét? Hol tartunk Magyarországon a külföldi rangsorokhoz képest?

3. Mire jók a nemzetközi rangsorok?
Mire valók, mire jók a nemzetközi felsõoktatási rangsorok? Miért gerjesztenek vitákat és miért lehetnek fontosak ezek a véleménykülönbségek? Menyire nemzetközi a leendõ diákok, az oktatók-kutatók, a kutatás-finanszírozók vagy a döntéshozók piaca?

4. Mitõl színvonalas az egyetem?
Valóban lényeges a továbbtanulóknak a színvonal? Van összefüggés a hallgatók elvárásai és a tényleges oktatási színvonal között?

5. A legnépszerûbb szakok
Mitõl népszerû egy képzés? Melyek a legnépszerûbb szakok ma a magyar felsõoktatásban? Kiket vonzanak a legnépszerûbb szakok?

6. Szakok és presztízs
Vajon mennyire számítanak a társadalom és a piac megbecsülésére a jelentkezõk? Hogyan alakul jövõképük az egyetemi-fõiskolai évek alatt?

7. Pedagógusképzés
Van-e verseny a tanárképzõ intézmények között? Mit mutatnak a valóságos jelentkezési adatok? Hatással volt-e a jelentkezõi hajlandóságra a képzési szerkezet megváltozása?

8. Természettudományos és mûszaki képzés
Kiváló karrierpályák, nagy presztízs - kisszámú jelentkezõ. Nemzetközi színvonalú és elismertségû professzori kar - alacsony pontszámmal bekerülõ hallgatók. Vajon mi rejlik az ellentmondások mögött?

9. Diplomák a munkaerõpiacon
Milyen esélyekkel indulnak a munkaerõpiacon a diplomás munkavállalók, azaz mennyit is ér ma a diploma?

10. Munkaadók a diplomásokról

11. Oktatás színvonala

12. Oktatói kíválóság

13. Hallgatói rekrutáció - Középiskolai teljesítmény

14. Jelentkezési stratégiák

15. Oktató-hallgató viszony

16.Hallgatók intézményi menedzselése

 

Minden jog fenntartva! 2010. diploMánia