8. Természettudományos és mûszaki képzés

„Egy-egy minta értékû fizika óra, kémia óra én úgy gondolom, hogy úgy megtudja szólítani a gyerekeket, hogy az õ affinitásuk, érdeklõdési körük ebbe az irányba mozdulhat el.” (Koczinszky György, ME GTK)

 


Képzés színvonala-hallgatók szerint
Mûszaki képzés

A mûszaki képzésre jelentkezõk számának alakulása a 2000-es évhez képest
A legnépszerûbb tanári specializációk


A magyarországi felsõoktatási közbeszéd 2008-ra egy tekintetben felzárkózott az euroatlanti egyetemi világhoz: elérte a döntéshozók és a sajtó ingerküszöbét a természettudományos és mûszaki továbbtanulás problémaköre. Míg például G. W. Bush elnök a 2006-os State of the Unionban hirdette meg a középiskolai matematikai és természettudományos oktatás fejlesztésének szükségességét, addig nálunk akkoriban még a „minek annyi bölcsész” megjegyzések szintjéig jutott el a helyzetfelismerés. Bõvebben>>>

diploMánia Magazin

1. Intézményi népszerûség
Melyik a legjobb egyetem? Mi a népszerûség titka: hallgatói elégedettség vagy munkaerõ-piaci elismertség?


2. Mire valók a rangsorok?
Miért érdemes egyáltalában rangsorokat készíteni? Milyen szakértõi munka elõzi meg a rangsorok létrejöttét? Hol tartunk Magyarországon a külföldi rangsorokhoz képest?

3. Mire jók a nemzetközi rangsorok?
Mire valók, mire jók a nemzetközi felsõoktatási rangsorok? Miért gerjesztenek vitákat és miért lehetnek fontosak ezek a véleménykülönbségek? Menyire nemzetközi a leendõ diákok, az oktatók-kutatók, a kutatás-finanszírozók vagy a döntéshozók piaca?

4. Mitõl színvonalas az egyetem?
Valóban lényeges a továbbtanulóknak a színvonal? Van összefüggés a hallgatók elvárásai és a tényleges oktatási színvonal között?

5. A legnépszerûbb szakok
Mitõl népszerû egy képzés? Melyek a legnépszerûbb szakok ma a magyar felsõoktatásban? Kiket vonzanak a legnépszerûbb szakok?

6. Szakok és presztízs
Vajon mennyire számítanak a társadalom és a piac megbecsülésére a jelentkezõk? Hogyan alakul jövõképük az egyetemi-fõiskolai évek alatt?

7. Pedagógusképzés
Van-e verseny a tanárképzõ intézmények között? Mit mutatnak a valóságos jelentkezési adatok? Hatással volt-e a jelentkezõi hajlandóságra a képzési szerkezet megváltozása?

8. Természettudományos és mûszaki képzés
Kiváló karrierpályák, nagy presztízs - kisszámú jelentkezõ. Nemzetközi színvonalú és elismertségû professzori kar - alacsony pontszámmal bekerülõ hallgatók. Vajon mi rejlik az ellentmondások mögött?

9. Diplomák a munkaerõpiacon
Milyen esélyekkel indulnak a munkaerõpiacon a diplomás munkavállalók, azaz mennyit is ér ma a diploma?

10. Munkaadók a diplomásokról

11. Oktatás színvonala

12. Oktatói kíválóság

13. Hallgatói rekrutáció - Középiskolai teljesítmény

14. Jelentkezési stratégiák

15. Oktató-hallgató viszony

16.Hallgatók intézményi menedzselése

 

Minden jog fenntartva! 2010. diploMánia