Intézményi népszerûség

A regionális meghatározottságok egyértelmûek: az elsõ tíz legnépszerûbb kar között csak három vidéki székhelyû található, az elsõ hatban pedig egy sem. A 11.–20. hely között pedig szintén csak három vidéki van.

A településtípus szerinti különbségek is árulkodóak: a TOP20 kar közé kerülõ vidéki intézmények mindegyike a legnépesebb megyeszékhelyek (Debrecen, Szeged, Gyõr, Székesfehérvár) közül kerül ki, és a TOP20 után közvetlenül következõk között is több Pécsett és Miskolcon székelõ kar található. További jellemzõje ezen vidéki karoknak, hogy vagy a legnagyobb egyetemi központokhoz (SZTE, DE) tartoznak (ugye ez elsõsorban nem regionális vonatkozás, hanem inkább a szakmai-presztízs, illetve tudományos potenciál kérdéséhez tartozik) vagy a legfejlettebb magyarországi ipari-kereskedelmi központokban találhatók (SZE, KJF). Véletlenül sincs olyan kar a TOP20-ban, amely kis lélekszámú megyeszékhelyen (Szekszárd, Kaposvár, Salgótarján, Zalaegerszeg, Békéscsaba) található, de még a fejlett régiónak számító Veszprém és Tatabánya intézményei sem kerültek be, pl., mert kicsi a vonzáskörzetük.  A „mennyiség” és a „minõség” ezen (kissé triviálisnak tûnõ) összefüggése a felsõoktatásban nem csak hazai, hanem nemzetközi tendencia is - és persze nem csak a felsõoktatásban).

Az intézményválasztási motivációk vizsgálata egyértelmûen megmutatta, hogy a fiatalok inkább preferálják a közeli intézményeket, ráadásul a magyar fiatalok európai összehasonlításban is kifejezetten immobilnak számítanak. A fõváros közvetlen vonzáskörzetével, ami több mint 2,5 millió embert jelent, egy hazai intézmény sem tud versengeni; mint ahogy a vidéki intézmények között a jelentõs lakosságszámmal bíró megyeszékhelyeknek sem vetélytársai a kisebb lélekszámú városokban székelõ intézmények.

Ha egy intézmény olyan képzési profilú, amellyel más nem rendelkezik az országban (vagy maximum még egy-kettõ ilyen van), akkor értelemszerûen kiemelkedõ jelentkezõi számmal fog rendelkezni. Az ország egyközpontúságából adódóan ezek a képzések szinte kizárólag a fõvárosra koncentrálódnak (pl. rendõrtiszti-rendvédelmi, katonai, mûvészeti, állatorvosi). Ugyan vidéken is van olyan kar, amely országos viszonylatban speciális képzést folytat, ám ezek a képzések általában abban az értelemben is speciálisak, hogy igen kevés hallgatót vonzó szakterületekrõl van szó.

A regionális tényezõk mellett a képzésterületi-szakterületi „adottságok” is alapvetõen befolyásolják az intézményi „népszerûségeket”: a TOP10-ben döntõen a négy legnépszerûbb képzésterületen oktató karok találhatók: bölcsész, gazdasági, mûszaki, informatikai (Szegeden a természettudományi és az informatikai képzés egy karon van). Az összességében kevés jelentkezõt vonzó két képzésterület (rendvédelmi, természettudományi) egy-egy képviselõjének jó szereplését pedig részben a fent említett regionális tényezõk magyarázzák: az RTF-nél az, hogy az országban egyedül itt oktatnak rendvédelmi szakokat, az ELTE-TTK  esetében pedig, hogy a kar egyike a négy klasszikus egyetemi természettudományos képzõhelynek, azon belül is fõvárosban található – igaz, egyben a legnagyobb tradíciójú és legnevesebb hazai egyetem egyik karának számít (ez utóbbi viszont természetesen már szakmai és presztízs szempont).

Az oktatási kormányzat az utóbbi idõben sokat tett azért, hogy népszerûsítse a mûszaki és természettudományos képzést, növelje általában a reálterületekre jelentkezõk számát (pl. az államilag támogatott keretszámok emelésével). Ennek vannak eredményei is: a mûszaki szakokon az utóbbi idõben folyamatosan nõ a jelentkezõk száma (ez még azokban az években is így volt, amikor általában nagy visszaesés volt tapasztalható az összes jelentkezõi számokban). Folyamatosan nõtt pl. a gépészmérnöki, a villamosmérnöki és az építészmérnöki elsõ helyes jelentkezések száma. Emellett az informatikai képzésterület is õrzi meghatározó helyét a népszerûségi listákon. Ezzel szemben a természettudományi és az agár területeken nem érzékelhetõ elmozdulás, továbbra is viszonylag kevesen választank ilyen pályát, jóllehet ezeken a szakokon nemzetközi presztízsû a képzés.

Ha a képzésterületi-szakterületi szempontot kiiktatjuk, akkor egyértelmûen igazolható a regionális meghatározottság: egy adott képzésterületen belül szinte mindig a fõvárosi intézmények tudják felmutatni a legtöbb jelentkezõt (gyakran igen komoly, nagyságrendi a különbség a fõvárosi intézmények javára).

Végül érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a TOP20-ba mindössze egy nem állami fenntartású intézmény tudott bekerülni. Ám meg kell jegyezni, hogy az egyházi, alapítványi, magán intézmények jelentõs része a fõvárosban található (regionális szempont), és nagy részük kifejezetten népszerû, nagy létszámú képzésterületen oktat (gazdasági, bölcsész).

Végül a hazai felsõoktatás intézmények kissé bonyolult képzésterületi-szakos tagoltságára érdemes felhívni a figyelmet: egyes karok jelentkezõi népszerûségét alapvetõen befolyásolhatja, hogy egy vagy több képzésterületen indítanak képzéseket. A jelentkezõi népszerûséget ezért így a kari és a képzésterületi jellemzõk együttes figyelembevétele mellett lehet csak értelmezni.

diploMánia Magazin

1. Intézményi népszerûség
Melyik a legjobb egyetem? Mi a népszerûség titka: hallgatói elégedettség vagy munkaerõ-piaci elismertség?


2. Mire valók a rangsorok?
Miért érdemes egyáltalában rangsorokat készíteni? Milyen szakértõi munka elõzi meg a rangsorok létrejöttét? Hol tartunk Magyarországon a külföldi rangsorokhoz képest?

3. Mire jók a nemzetközi rangsorok?
Mire valók, mire jók a nemzetközi felsõoktatási rangsorok? Miért gerjesztenek vitákat és miért lehetnek fontosak ezek a véleménykülönbségek? Menyire nemzetközi a leendõ diákok, az oktatók-kutatók, a kutatás-finanszírozók vagy a döntéshozók piaca?

4. Mitõl színvonalas az egyetem?
Valóban lényeges a továbbtanulóknak a színvonal? Van összefüggés a hallgatók elvárásai és a tényleges oktatási színvonal között?

5. A legnépszerûbb szakok
Mitõl népszerû egy képzés? Melyek a legnépszerûbb szakok ma a magyar felsõoktatásban? Kiket vonzanak a legnépszerûbb szakok?

6. Szakok és presztízs
Vajon mennyire számítanak a társadalom és a piac megbecsülésére a jelentkezõk? Hogyan alakul jövõképük az egyetemi-fõiskolai évek alatt?

7. Pedagógusképzés
Van-e verseny a tanárképzõ intézmények között? Mit mutatnak a valóságos jelentkezési adatok? Hatással volt-e a jelentkezõi hajlandóságra a képzési szerkezet megváltozása?

8. Természettudományos és mûszaki képzés
Kiváló karrierpályák, nagy presztízs - kisszámú jelentkezõ. Nemzetközi színvonalú és elismertségû professzori kar - alacsony pontszámmal bekerülõ hallgatók. Vajon mi rejlik az ellentmondások mögött?

9. Diplomák a munkaerõpiacon
Milyen esélyekkel indulnak a munkaerõpiacon a diplomás munkavállalók, azaz mennyit is ér ma a diploma?

10. Munkaadók a diplomásokról

11. Oktatás színvonala

12. Oktatói kíválóság

13. Hallgatói rekrutáció - Középiskolai teljesítmény

14. Jelentkezési stratégiák

15. Oktató-hallgató viszony

16.Hallgatók intézményi menedzselése

 

Minden jog fenntartva! 2010. diploMánia