Szakok és presztízs

A diplomás szakmák megítélését igen érzékletesen mutatja, hogy az egyes szakokon tanuló hallgatók milyennek érzik a társadalom és a piac értékítéletét. Tíz vezetõ képzés anyagi és társadalmi presztízs-sorrendjének alakulását tekintve láthatjuk, hogy egyaránt jelen van az anyagi vagy a társadalmi alul- és felülértékelés is.

Társadalmi presztízs tekintetében a hallgatók az orvosi és a jogász pályákat kiemelten elismertnek tartják. Az anyagi presztízs megoszlása kiegyensúlyozottabb képet mutat. A hallgatók szerint a jogász, informatikus, mûszaki mérnök és közgazdász végzettségûek anyagi helyzete a legkedvezõbb.

Szakok népszerûségének alakulása
(Általános orvos)
 (2006-2009)
Szakok népszerûségének alakulása
(Gépészmérnöki szak)
(2006-2009)
Szakok népszerûségének alakulása
(Kereskedelem és marketing)
(2006-2009)
Szakok népszerûségének alakulása
(Pénzügy és számvitel)
(2006-2009)

A végzettségek presztízsét tekintve a társadalmi és anyagi szempontok együttjárása vagy éppen eltérése különösen érdekes. Leginkább a jogász pályáról alkotott kép harmonikus, hiszen a hallgatók mind társadalmilag, mind anyagilag nagy megbecsültséget társítanak hozzá. Az orvosi szakma esetében a hallgatók a magas társadalmi elismertség mellett kevésbé kedvezõ anyagi körülményeket látnak. Egyes szakmák – mint a mûszaki mérnök, a közgazdász, vagy az informatikus – magas anyagi megbecsültséggel járnak, ám nem bírnak kiemelt társadalmi presztízzsel a hallgatók szerint. Az értékelésre felkínált szakmák közel felérõl az bizonyosodott be, hogy mind társadalmi, mind anyagi elismertségük tekintetében leszakadtak az élmezõnytõl: sem anyagi, sem társadalmi szempontból nem érzik a hallgatók a pozitív visszajelzést. Ebbe a körbe tartozik az agrármérnök, a tanító, a társadalomkutató, a középiskolai (humán szakos) tanári pálya valamint a természettudós.

2009 legnépszerûbb szakjainak helyezése
 a jelentkezési sorrendben
 (2006-2009)
Az anyagi és a társadalmi megbecsültség kapcsolata A tíz vezetõ képzés társadalmi presztízs- sorrendje A tíz vezetõ képzés anyagi presztízs-sorrendje

Világszerte ismert jelenség, hogy látványos különbséget tapasztalni, ha egyes szakmák társadalmi megbecsültségét és felsõoktatási népszerûségüket vetjük össze. Például a tudósok, ápolónõk, pedagógusok presztízse mindenütt igen magas, azonban mégsem akarnak sokan ilyen pályákra menni. A másik oldalról, az üzletemberek, bankárok vagy éppen újságírók nem kapnak túl sok tiszteletet a felmérések tanulsága szerint, a gazdasági vagy kommunikációs képzések iránt nagy az érdeklõdés. Meglehet, nem vagyunk õszinték magunkhoz sem? Vagy inkább természetes, hogy megfér egymás mellett a két szempontrendszer: a sikeresség és a morális elismerés?

diploMánia Magazin

1. Intézményi népszerûség
Melyik a legjobb egyetem? Mi a népszerûség titka: hallgatói elégedettség vagy munkaerõ-piaci elismertség?


2. Mire valók a rangsorok?
Miért érdemes egyáltalában rangsorokat készíteni? Milyen szakértõi munka elõzi meg a rangsorok létrejöttét? Hol tartunk Magyarországon a külföldi rangsorokhoz képest?

3. Mire jók a nemzetközi rangsorok?
Mire valók, mire jók a nemzetközi felsõoktatási rangsorok? Miért gerjesztenek vitákat és miért lehetnek fontosak ezek a véleménykülönbségek? Menyire nemzetközi a leendõ diákok, az oktatók-kutatók, a kutatás-finanszírozók vagy a döntéshozók piaca?

4. Mitõl színvonalas az egyetem?
Valóban lényeges a továbbtanulóknak a színvonal? Van összefüggés a hallgatók elvárásai és a tényleges oktatási színvonal között?

5. A legnépszerûbb szakok
Mitõl népszerû egy képzés? Melyek a legnépszerûbb szakok ma a magyar felsõoktatásban? Kiket vonzanak a legnépszerûbb szakok?

6. Szakok és presztízs
Vajon mennyire számítanak a társadalom és a piac megbecsülésére a jelentkezõk? Hogyan alakul jövõképük az egyetemi-fõiskolai évek alatt?

7. Pedagógusképzés
Van-e verseny a tanárképzõ intézmények között? Mit mutatnak a valóságos jelentkezési adatok? Hatással volt-e a jelentkezõi hajlandóságra a képzési szerkezet megváltozása?

8. Természettudományos és mûszaki képzés
Kiváló karrierpályák, nagy presztízs - kisszámú jelentkezõ. Nemzetközi színvonalú és elismertségû professzori kar - alacsony pontszámmal bekerülõ hallgatók. Vajon mi rejlik az ellentmondások mögött?

9. Diplomák a munkaerõpiacon
Milyen esélyekkel indulnak a munkaerõpiacon a diplomás munkavállalók, azaz mennyit is ér ma a diploma?

10. Munkaadók a diplomásokról

11. Oktatás színvonala

12. Oktatói kíválóság

13. Hallgatói rekrutáció - Középiskolai teljesítmény

14. Jelentkezési stratégiák

15. Oktató-hallgató viszony

16.Hallgatók intézményi menedzselése

 

Minden jog fenntartva! 2010. diploMánia